กำหนดการประชุม

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
Registration

PED GI DAYS 2022

ข้าพเจ้ายินยอมให้สมาคมกุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตัวแห่งประเทศไทยจัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ เพื่อใช้ในงานสมาคมฯ
   ยินยอม       ไม่ยินยอม
   ไม่ต้องการใบเสร็จ        ต้องการให้ออกใบเสร็จตามที่อยู่ข้างต้น
โปรดโอนเงินค่าลงทะเบียน บาท เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สมาคมกุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ
เลขที่บัญชี 026-470206-2 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี
และแนบหลักฐานการชำระเงินเข้ามาในระบบ หลังจากที่การชำระเงินได้รับการตรวจสอบแล้ว ท่านจะได้รับ Email ยืนยันการเข้ารับฟัง Video Rerun

 

สิทธิประโยชน์

ลงทะเบียน onsite สามารถรับชมได้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ รับชมได้ภายใน 15 ธ.ค. 65 - 15 มี.ค. 66
*ลงทะเบียนแล้วไม่คืนเงินทุกกรณี

 

เข้ารับชม VDO Rerun

ท่านสามารถเข้าชม VDO Rerun โดยกรอก Ticket Code หรือ Email ของท่านที่ได้รับจากการลงทะเบียน จากนั้นกดปุ่ม Join Now ปุ่มสีส้มด้านล่างนี้


กรณีที่ท่านยังไม่ได้รับ Ticket Code ให้คลิก " ลงทะเบียนรับ Ticket Code "